BOK

Baltijas Ogu kompānija

PAR BOK

 Pagājušā gadsimta 90. gados Latvijā sākās lielogu dzērveņu, krūmmelleņu un arī zemo dārza melleņu audzēšana. Sākumā bija svarīgi pareizi ierīkot stādījumus un to kopšanā izmantot atbilstošu tehnoloģiju.

Mūsu zemniekiem nebija zināšanu un nebija arī vietējo šīs jomas zinātnieku vai praktiķu. Paši audzētāji kontaktējās un kopīgi apmeklēja dažādas izstādes un valstis kur audzēja šīs ogas. Ar lielākām vai mazākām kļūdām tika ierīkoti stādījumi un nodrošināta ražas ieguve, kuru tad vajadzēja kaut kur realizēt.

Sākumā gan lielogu dzērvenes, gan augstkrūmu mellenes neviens nepazina un tirgū nepirka, tās sauca par ,, Černobilietēm”. Arī atsevišķam audzētājam Lielveikalos iekļūt nebija iespējams, jo veikalu ķēdēm ir nepieciešams lai produkcija tiktu piegādāta regulāri, pietiekoši lielā apjomā un pietiekoši ilgu periodu. Tā kā mēs savstarpēji viens otru pazinām no kopīgiem braucieniem un ekskursijām, tad 2009.gadā mēs sanācām kopā un sākām pārrunāt ko un kā mēs kopā varētu uzlabot šo ogu audzēšanas un realizācijas procesu. Situācija bija pateicīga lai veidotu RG( ražotāju grupu) , jo tieši tad ES bija Kopējās Tirgus Politikas atbalsts RG veidošanai dārzkopības nozarei ar dāsnu atbalstu ražošanas apstākļu uzlabošanai.

Kopā mēs – SIA AROSA-R, SIA Very Berry, Daileko SIA, Abullāči -2 ZS, Dzintari ZS, Dālders ZS, nolēmām dibināt kooperatīvu un veidot RG. Tā tika radīts BOK (LPKS Baltijas Ogu kompānija) kuru kopš dibināšanas vada Valdis Ieviņš.

Sākums bija saspringts un diezgan bēdīgs, jo ražas tikko sākās un realizēt nebija kur un nebija ar ko transportēt novāktās ogas, varētu teikt bijām nabagi. Taču griba un uzdrīkstēšanās mums bija liela,

izveidojām RG , uzrakstījām projektus un tos realizējām , iekarojām Lielveikalus un noslēdzām līgumus par produkcijas piegādi. Katrs biedrs ir uzcēlis ražas pirmapstrādes telpas un iegādājies specializēto transportu lai ogas varētu nogādāt tirgū.  Mūsu kopdarbība veda mūs kalnā, palielinājās ieņēmumi , nostiprinājās atpazīstamība un veidojās kopdarbība dažādās jomās, gar iepakojuma iegādē, gan minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu iegādē. Arī dažādas mācības organizējam tieši kooperatīva biedriem un kopā braucam pieredzes apmaiņā, esam atzīta kooperatīvā sabiedrība.

– Baltijas Ogu kompānija

MŪSU GALVENIE MĒRĶI

KVALITĀTE UN EFEKTIVITĀTE

Nodrošinam produktu ražošanas plānošanu un pieprasījuma pielāgošanu, it īpaši attiecībā uz produktu kvalitāti un kvantitāti.

Tirgus

Koncentrēt ražoto produktu piedāvājumu tirgū, nodrošinot Biedru saražotās produkcijas savākšanu šķirošanu, glabāšanu, fasēšanu un laišanu tirgū.

OPTIMIZĀCIJA

Optimizējam ražošanas izmaksas un stabilizēt ražotāju cenas.

dabīgs

Izmantot videi labvēlīgas audzēšanas metodes, ražošanas tehnoloģijas un atkritumu apsaimniekošanas metodes, īpaši, lai aizsargātu ūdens un augsnes kvalitāti un ainavu, kā arī lai saglabātu un veicinātu bioloģisko daudzveidību.

BOK BIEDRI

 • SIA AROSA-R
 • SIA Very Berry
 • Daileko SIA
 • Abullāči -2 ZS
 • Vējiņi ZS
 • Dālders ZS

MERĶI UN SABIEDRĪBAS UZDEVUMI

 • sniegt Sabiedrības Biedriem pakalpojumus, organizējot Biedru saimniecībās izaudzētās produkcijas uzglabāšanu, pirmapstrādi, pārstrādi un realizāciju nodrošināt Sabiedrības Biedriem tehnisku palīdzību, lai izmantotu videi labvēlīgas audzēšanas metodes
 • efektīvi apgādāt Sabiedrības Biedrus ar tehniskiem līdzekļiem to produkcijas vākšanai, glabāšanai, pakošanai un tirdzniecībai;
 • nodrošināt pienācīgu Sabiedrības Biedru darbības komerciālo un grāmatvedības vadību
 • ar Sabiedrības starpniecību organizēt Biedru izaudzētās produkcijas reklāmu izstādēs, masu medijos, gada tirgos un citos pasākumos
 • izstrādāt saskaņotus ražošanas plānus, lai ražošana tiek piemērota pieprasījumam, īpaši kvalitātes un kvantitātes ziņā;
 • nodrošināt Sabiedrības Biedriem tehnisku palīdzību, lai izmantoti videi labvēlīgas audzēšanas metodes
 • veikt ogu pieprasījuma pētīšanu un veicināt tādas kvalitātes un sortimenta ogu produkcijas ražošanu biedru saimniecībās, pēc kuras tirgū ir vislielākais pieprasījums
 • organizēt pasākumus, kas veicinātu ražošanas izmaksu samazināšanos, stabilizētu ražotāju cenas un uzlabotu produkcijas kvalitāti
 • sniegt saviem biedriem dažāda rakstura pakalpojumus atbilstoši Sabiedrības darbības veidiem

«Ja mēs nebūtu apvienojušies, vēl aizvien būtu diezgan lieli nīkuļi,» teic Māra Rudzāte, pēc kuras iniciatīvas seši Latvijas vadošie ogu ražotāji izveidoja kooperatīvu «Baltijas ogu kompānija». Tagad tas ir valstī lielākais savas nozares uzņēmums un no lielveikalu plauktiem veiksmīgi spiež laukā importa ogas. Kā latvietim atmest viensētas domāšanu un pasaulē doties daudz stiprākam — skaties raidījumā «Latvija var!».

Latvija var!

Adrese

Lazdu iela 1, Salaspils,

Salaspils novads LV-2169

Kontakti

Valdis Ieviņš

+371 29372304

lpksbok(at)e-apollo.lv

Darba laiks

Darba dienās: 10:00 – 18:00