Īstenotie rojekti

INOVATĪVU, FUNKCIONĀLU PĀRTIKAS UN LOPBARĪBAS PRODUKTU IZSTRĀDE BEZATLIKUMA TEHNOLOĢIJĀ

Projekta sadarbības partneri sadarbībā ar Lauku Atbalsta Dienestu (LAD) 2017.gadā aizsāka projektu, kura mērķis ir izstrādāt 5 dažādus funkcionālos dzērienus, izstrādāt veselīgu našķu komplektu, kas būtu ražoti no dabīgām, kvalitatīvām un Latvijā audzētām izejvielām, veicināt bezatlikuma tehnoloģiju ogu-augļu pārstrādē, izstrādājot jaunus dzīvnieku barību maisījumus ar paaugstinātu bioloģisko vērtību un veicināt veselības augu pieprasītāko un jaunu sugu un šķirņu audzēšanu. Sagaidāmie rezultāti ir efektīva sadarbība ar ražotājiem, kas nodrošinās plašāku ražošanas galaproduktu pielietojamību, sabiedrības veselīga uztura paradumu veicināšana un veselības uzlabošana kopumā. Izejvielu piemērotība iecerētam mērķim tiks pamatota ar zinātniskas literatūras datiem un balstīta uz veiktajām analīzēm.

Tiks izvērtēta optimālākā ražošanas tehnoloģija izejmateriālu aktīvo vielu saglabāšanai gatavajā produktā un apzinātas jaunākās farmācijas un uztura bagātinātāju tehnoloģijas. Izvērtēt sadarbības partneru audzētos veselības augus, ogu-augļu sulu sastāvus, izmantošanai jauno produktu radīšanā, kā arī to blakus produktu pielietošanu našķū un dzīvnieku barību maisījumos. Izveidot sadarbību ar konkrētiem savvaļas un kultivēto veselības augu pārstrādātājiem, izaudzējot un sagatavojot pārstrādātājiem nepieciešamās izejvielas. Ierīkojot kultivēto veselības augu platību ar vienas sugas vairāku šķirņu augiem, atrast audzēšanai un pārstrādei piemērotākās sugas un šķirnes

Sadarbības partneri: LPKS Baltijas ogu kompānija, SIA Very Berry, SIA Foodtastic!, SIA Dabas vielu farmācijas laboratorija “FITOSAN” , zemnieku saimniecība “Abullāči2”, ārstniecisko augu audzētāja  Zeltīte Kaviere un farmācijas doktore Vija Eniņa.

Projekta 4 galvenie Mērķi

funkcionālIE dzērienI

Izstrādāt 5 dažādus funkcionālos dzērienus, kas būtu ražoti no dabīgām, kvalitatīvām un Latvijā audzētām izejvielām, apvienojot augstākminētos projekta partnerus.

VESELīgi našķi

Izstrādāt veselīgu našķu komplektu, kuru sastāvā paredzēts pievienot tikai dabīgas izejvielas, kam ir pamatota vērtīga ietekme uz veselību.

Veicināt bezatlikuma tehnoloģiju

Veicināt bezatlikuma tehnoloģiju ogu-augļu pārstrādē, izstrādājot jaunus dzīvnieku barību maisījumus ar paaugstinātu bioloģisko vērtību.

Jaunu sugu un šķirņu audzēšana

Veicināt veselības augu pieprasītāko un jaunu sugu un šķirņu audzēšanu. Atrast praktiski lietojamas energoefektīvas metodes veselības augu audzēšanai un sagatavošanai.

ĪSTENOTO PROJEKTU PARTNERI UN ATBALSTĪTĀJI

Inovatīvu, funkcionālu pārtikas un lopbarības produktu izstrāde bezatlikuma tehnoloģijā

LPKS Baltijas ogu kompānija, SIA Very Berry, SIA Foodtastic!, SIA Farmācijas laboratorija “FITOSAN” , zemnieku saimniecība “Abullāči2”, ārstniecisko augu audzētāja Zeltīte Kaviere un farmācijas doktore Vija Eniņa sadarbībā ar Lauku Atbalsta Dienestu (LAD) 2017.gadā aizsāka projektu “Inovatīvu, funkcionālu pārtikas un lopbarības produktu izstrāde bezatlikuma tehnoloģijā”.

Projekta nosaukums – „Inovatīvu, funkcionālu pārtikas un lopbarības produktu izstrāde bezatlikuma tehnoloģijā”.

Projekta Nr.17-00A01620-000026


16.2 Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei

Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 2 sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Atbalsta intensitāte: 90 % no attiecināmajām izmaksām.

Atskaites, par veiktajiem darbiem projekta Nr.17-00-A01620-000026 “Inovatīvu, funkcionālu pārtikas un lopbarības produktu izstrāde bezatlikuma tehnoloģijā” ietvaros, skatīt šeit.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

LPKS Baltijas ogu kompānijas Noliktavas vienkāršota renovācija ar stacionāro aukstuma iekārtu uzstādīšanu un automašīnu ar aukstuma iekārtām iegāde

 

LPKS Baltijas ogu kompānijaa ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijad Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” līdzfinansēto projektu ir veikusi noliktavas vienkāršotu renovāciju ar stacionāro aukstuma iekārtu uzstādīšanu un automašīnu ar aukstuma iekārtām iegādi.

Projekts nosaukums – “LPKS Baltijas ogu kompānijas Noliktavas vienkāršota renovācija ar stacionāro aukstuma iekārtu uzstādīšanu un automašīnu ar aukstuma iekārtām iegāde”.

Projekta Nr.17-01-A-00401-001546


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Adrese

Lazdu iela 1, Salaspils,

Salaspils novads LV-2169

Darba dienās: 10:00 – 18:00

Kontakti

Valdis Ieviņš

+371 29372304

lpksbok(at)e-apollo.lv

Darba laiks

Darba dienās: 10:00 – 18:00